Innovatie-impuls

Ik mag meedoen ;-)

Heel af en toe wil ik de wereld laten weten dat ik ergens me begin (in plaats van dat het afgelopen is). En dat is nu. Ik ben heel blij en trots dat ik als adviseur een bijdrage mag gaan leveren aan de innovatie-impuls gehandicaptenzorg. Op grote schaal leren we de gehandicaptenzorg implementeren. En ik kom je helpen!

Bij het offerte-traject werd me gevraagd om mijn visie op implementeren binnen de innovatie-impuls. Ik deel hem hier met jullie.


Mijn drijfveer is de innovation-need paradox:

de individuen in een systeem die het meest gebaat zijn bij een innovatief idee zijn in de regel de laatsten die er daadwerkelijk gebruik van zullen maken. (E. Rogers)

Ik geloof dat we met de innovatie-impuls deze paradox kunnen doorbreken en kwaliteit kunnen toevoegen aan het leven van de mensen die dit het hardst nodig hebben.

Dit zijn de uitgangspunten van waaruit ik altijd werk, waar je me altijd op aan mag spreken en waar ik in mijn werk geen concessies aan doe.

 • Het doel van mijn werk is het toevoegen van kwaliteit aan het leven van de cliënten.
 • Ik werk samen met alle mensen & afdelingen die de implementatie van een technologische innovatie raakt.
 • Ik pas mijn werkwijze aan aan de context waarbinnen ik werk.
 • In elke stap van het proces heb ik aandacht voor in- en externe communicatie.
 • Evalueren & leren van elkaar is een standaard, continue en belangrijk onderdeel van mijn werk.
 • Implementeren is een complex vak, wanneer ik een expertise niet beheers of onderzoek nodig is, doe ik gemakkelijk een beroep op experts of onderzoekers.

De context van een zorgorganisatie is dynamisch. Dit vraagt maatwerk en daarnaast een heldere aanpak. Allereerst is het van groot belang dat de organisatie leert inzien en inschatten dat implementeren tijd kost. Van de organisatie en álle betrokken mensen. Ten tweede is het van belang dat de organisatie kiest voor duurzame inzet van technologie zodat het blijvend kwaliteit toevoegt aan de levens van mensen. Om dat te kunnen borgen in de organisatie moeten de volgende punten in samenhang gerealiseerd worden. De (gekozen) technologische oplossing:

 • sluit aan op een herkenbaar vraagstuk uit de zorg.
 • sluit aan bij de visie en doelstellingen van de organisatie.
 • is gekoppeld aan een duidelijk ambitie en de organisatie faciliteert de capaciteit hiervoor.
 • heeft een plek in het werkproces van de betrokken medewerkers & afdelingen.
 • heeft een plek in het leven van cliënten en naasten.
 • is ingebed in het huidige ICT-landschap van de organisatie.

Implementeren gaat over mensen. Je kan de mooiste technologie ter wereld in handen hebben, maar die technologie wordt pas van waarde als mensen deze technologie gaan gebruiken. En dat gaan gebruiken gaat niet vanzelf, dat moet je leren.

Binnen de innovatie-impuls wordt op vier niveau’s geleerd:

 • Lokaal: de mensen die de technologie gaan gebruiken
 • Organisatie-intern: leren implementeren    
 • Organisatie-extern: leren van andere organisaties
 • Nationaal: leren van ervaringen en onderzoek binnen de innovatie-impuls

Ik ondersteun leren door de leerstijlen van Kolb te hanteren. Dat doe ik door te coachen, samen te werken of voor te doen. Mijn doel is de mensen en de organisatie te leren om het zelf te doen. Dit faciliteer ik door met regelmaat te signaleren en reflecteren met de betrokken mensen. In reflectie zit namelijk het meeste leerrendement. Het resultaat van deze reflectie delen we met collega’s en onderzoekers van de innovatie-impuls.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven