vrouw met megafoon

Communicatie als vliegwiel voor implementatie

Op deze websites spreken we regelmatig over implementeren van ehealth. Hoe je dit kan doen en wat daarvoor een goede strategie is. Communicatie vormt het vliegwiel van goede implementatie. Mensen op het juiste moment en in de juiste taal informeren, uitnodigen of betrekken is belangrijk. Clientcommunicatie is echter een aparte tak van sport. Zeker als de zender en ontvanger niet op dezelfde manier de taal machtig zijn. De vraag die iedere projectleider innovatie/implementatie zou moeten stellen is dan ook:

“Hoe kan ik met je samenwerken en communiceren met de zekerheid dat mijn boodschap jou bereikt en jij hem ook begrijpt?”

Vier belangrijke feiten die hierin met elkaar samenhangen:

 1. Digitalisering van de zorg
  Cliënten krijgen in toenemende mate (verplicht) toegang tot hun eigen digitaledossier. Vanaf 12 maart dit jaar kan iedereen kosteloos gebruik maken van een eigen Persoonlijke Gezondheids Omgeving. En de samenleving is vergaand gedigitaliseerd.
 2. Laaggeletterdheid
  In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Moeite hebben met lezen en schrijven heeft grote gevolgen. Wanneer je informatie niet goed begrijpt, is de kans groot dat je minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond bent dan geletterde mensen. Je vindt bijvoorbeeld minder snel een baan en je hebt minder grip op je geldzaken en gezondheid. (bron: Stichting Lezen en Schrijven)
 3. Verstandelijke beperking
  In Nederland zijn er ongeveer 142.000 mensen met een verstandelijke beperking, ofwel mensen met een IQ onder de 70. Bijna al deze mensen krijgen enige vorm van langdurige hulp; thuis, op school, dagbesteding of intramurale zorg. Daarnaast zijn er ongeveer 2,2 miljoen Nederlanders met zwakbegaafdheid (IQ tussen de 70 en 85). Wanneer er ernstige problemen zijn met sociale redzaamheid worden zij soms licht verstandelijk beperkt genoemd.(bron: VGN)
 4. Innovatieparadox
  ‘The individuals or other units in a system who need the benefits of a new idea (the less educated, less wealthy, and the like) are generally the last to adopt an innovation. The units in a system who adopt first generally least need the benefits of the innovation.” Rogers, M. (2003) Diffusions of innovations.

Je zou dus voorzichtig kunnen zeggendat veel van de mensen die zorg krijgen in (oa) de verstandelijkgehandicaptensector, laaggeletterd zijn en zowel door hun beperking als door de laaggeletterdheid, minder zelfredzaam zijn.

Dit zijn dan ook de mensen die het meest baat hebben bij het bevorderen van zelfredzaamheid (dmv ehealth, ondersteunende technologie en passende informatie).

Het is daarom logisch om (digitale)communicatie zorgvuldig af te stemmen op mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en digitale vaardigheden zodat de zelfredzaamheid bevordert kan worden. Met name in organisaties die vooral zorg bieden aan mensen met een verstandelijke beperking verwacht je dat begrijpelijke communicatie prioriteit heeft.

In mijn werk bemerk ik echter dat deze prioriteit vaak een stuk minder hoog ligt dan verwacht. En daarom heb ik samen met Mascha Haquier en Pauline Laan ervoor gekozen om de stand van zaken op te maken.

Want als we:

 • Graag willen dat de implementatie van ehealth echt gaat lukken
 • De mensen aan wie we zorg verlenen willen betrekken bij het ontwerpen en implementeren van eHealth
 • Echt de zelfredzaamheid van mensen willen bevorderen

dan moeten we samen weten hoe we onze communicatie goed kunnen afstemmen. Daarom organiseren we twee keer per jaar een ‘dag van de begrijpelijke communicatie’. Op deze dag staat de volgende vraag centraal:

“Hoe kan ik met je samenwerken en communiceren met de zekerheid dat mijn boodschap jou bereikt en jij hem ook begrijpt?”

Op 24 maart 2020 is er weer een dag. Bekijk hier het programma. Wees snel! We hebben maar beperkt plaatsen beschikbaar. We sturen ook regelmatig een nieuwsbrief rond. Schrijf je hier in voor deze nieuwsbrief.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven